Jagiellonian University Repository

Postępowanie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w oparzeniu termicznym – studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Postępowanie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w oparzeniu termicznym – studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Tiahnybok, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:45:48Z
dc.date.available 2020-10-20T19:45:48Z
dc.date.submitted 2020-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249392
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w oparzeniu termicznym – studium przypadku. pl
dc.title.alternative Proceedings at the Emergency Department in the thermal burn – case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Oparzenia są grupą urazów powszechnie występujących na całym świecie.W praktyce zawodowej ratownika medycznego najważniejsza jest prawidłowa ocena stopnia ciężkości oparzenia, ponieważ to ona umożliwia wdrożenie odpowiedniego postępowania. Jest to bardzo utrudnione na miejscu zdarzenia, głównie ze względu na zabrudzenie ciała poszkodowanego. Oparzenie jest urazem obejmującym zmiany nie tylko miejscowe, jak również ogólnoustrojowe, przez co jego leczenie jest skomplikowane. Praktyki na Oddziale Oparzeń skłoniły mnie to opracowania własnych badań.Cel badań. Celem pracy jest przedstawienie postępowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w oparzeniu termicznym, spowodowanym przypadkowym oblaniem wrzącą cieczą, na podstawie analizy przypadku.Materiały i metody. W pracy zastosowano studium indywidualnego przypadku.Wnioski. Przeprowadzona analiza studium przypadku uwydatnia znaczenie w postępowaniu ratowniczym z chorym, który doznał oparzenia termicznego m.in.: natychmiastowego przerwania oddziaływania czynnika parzącego na ciało pacjenta; wczesnego schładzania rany oparzeniowej; rozpoznania oparzenia okrężnego, określenia głębokości, stopnia oraz ciężkości oparzenia; stosowania kryteriów hospitalizacji i przyjęcia do specjalistycznego centrum leczenia oparzeń; współdziałania z służbami KSRG na miejscu zdarzenia. pl
dc.abstract.en Introduction. Burns are a group of injuries common around the world. In the professional practice of a paramedic, the most important thing is the correct evaluation of the burn severity, as it allows to implement appropriate treatment. At the place of incident it is impeded, mainly due to dirtiness of the patient's body. As a burn is a type of injury which causes not only localized but also systemic changes, its treatment is complicated. An internship at the Department of Burns has led me to carry out my own research.The aim of the study. The aim of the study is to present proceedings at the Emergency Department in a thermal burn, resulting from accidental pouring boiling liquid, based on the case analysis.Materials and methods. Case study is the method used in the presented thesis.Conclusions. The conducted case study highlights the importance in rescue procedure with a patient who suffered a thermal burn, including: immediate cessation of the influence of the blistering agent on the patient's body; early cooling of the burn wound; circular burn evaluation, applying criteria for hospitalization and admission to a specialist burn treatment center, cooperation at the place of incident with National Firefighting and Rescue System. pl
dc.subject.pl oparzenia termiczne, postępowanie w SOR, studium przypadku pl
dc.subject.en thermal burns, proceedings at the Emergency Department, case study pl
dc.contributor.reviewer Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.reviewer Kosiński, Sylweriusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143017-245332 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy ratownictwo medyczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)