Jagiellonian University Repository

Specyfika rozwoju zawodowego kobiet w polskiej policji

pcg.skipToMenu

Specyfika rozwoju zawodowego kobiet w polskiej policji

Show full item record

dc.contributor.advisor Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.contributor.author Berny, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:41:42Z
dc.date.available 2020-10-20T19:41:42Z
dc.date.submitted 2020-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249357
dc.language pol pl
dc.title Specyfika rozwoju zawodowego kobiet w polskiej policji pl
dc.title.alternative The specificity of professional development of women in the Polish police pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie specyfiki rozwoju zawodowego kobiet w polskiej Policji, a ponadto analiza spostrzeżeń na temat funkcjonariuszy w zależności od płci i porównanie zmieniającego się poglądu na przestrzeni lat. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich omawia początki służby kobiet w organach ścigania, oraz regulacje prawne. Drugi rozdział przedstawia jak zmieniał się i jak obecnie wygląda rozwój zawodowy kobiet służących i pracujących w Policji na przestrzeni lat. Ostatni rozdział ukazuje praktyczny aspekt kobiet pełniących służbę w tej formacji, biorąc pod uwagę stereotypy i uprzedzenia dotyczące kobiet. Istotnym elementem pracy są badania własne na temat postrzegania przez społeczeństwo kobiet w Policji i ich rozwoju, a także analiza roli płci na temat danego zagadnienia. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present the specificity of the professional development of women in the Polish Police, as well as to analyze the perceptions about officers depending on gender and to compare the changing views over the years. This work consists of three chapters. The first of them discusses the beginnings of women's service in law enforcement agencies and legal regulations. The second chapter presents how the professional development of women serving and working in the Police has changed and looks like over the years. The last chapter presents the practical aspect of women serving in this formation, taking into account stereotypes and prejudices about women. An important element of the work is own research on society's perception of women in the Police and their development, as well as the analysis of the gender role in a given issue. pl
dc.subject.pl policja, kobiety w Policji, organy ścigania, rozwój zawodowy kobiet w Policji, służba w Policji pl
dc.subject.en the police, women in the Police, law enforcement agencies, professional development of women in the Police, service in the Police pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142805-245557 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)