Jagiellonian University Repository

Częściowo nadzorowane uczenie w klastrowaniu dla diagnostyki raka piersi

pcg.skipToMenu

Częściowo nadzorowane uczenie w klastrowaniu dla diagnostyki raka piersi

Show full item record

dc.contributor.advisor Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.author Przybysz, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:35:42Z
dc.date.available 2020-10-20T19:35:42Z
dc.date.submitted 2020-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249310
dc.language pol pl
dc.title Częściowo nadzorowane uczenie w klastrowaniu dla diagnostyki raka piersi pl
dc.title.alternative Semi-supervised learning in clustering for the diagnosis of breast cancer pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zadaniem niniejszej pracy jest eksperymentalne porównanie algorytmów częściowo nadzorowanego klastrowania, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów wspomagających częściowo nadzorowane klastrowanie poprzez aktywną selekcję zapytań. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to compare the results of semi-supervised clustering algorithms with special consideration of improving the semi-supervised clustering algorithms by active query selection. pl
dc.subject.pl Aktywne uczenie się, Częściowo nadzorowane klastrowanie, Częściowo nadzorowane uczenie, Selekcja zapytań, ExploreConsolidate, MinMax, Normalized Point-based Uncertainty, NPU, KMeans, Seeded-KMeans, Constrained-KMeans, COP-KMeans, PCKMeans, MPCK-Means, Rak piersi pl
dc.subject.en Active learning, Semi-Supervised Clustering, Semi-Supervised Learning, Query selection, ExploreConsolidate, MinMax, Normalized Point-based Uncertainty, NPU, KMeans, Seeded-KMeans, Constrained-KMeans, COP-KMeans, PCKMeans, MPCK-Means, Breast Cancer pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.reviewer Podolak, Igor [SAP11012911] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142323-228391 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)