Jagiellonian University Repository

Rozpoznawanie cyfr przez sieć neuronową na układzie FPGA

pcg.skipToMenu

Rozpoznawanie cyfr przez sieć neuronową na układzie FPGA

Show full item record

dc.contributor.advisor Korcyl, Grzegorz pl
dc.contributor.author Lepich, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:34:01Z
dc.date.available 2020-10-20T19:34:01Z
dc.date.submitted 2020-09-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249294
dc.language pol pl
dc.title Rozpoznawanie cyfr przez sieć neuronową na układzie FPGA pl
dc.title.alternative Digit recognition using FPGA implementation of neural network pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Rozpoznawanie obrazów jest coraz szerzej wykorzystywanew branży informatycznej.Nieustannie rosnące rozmiary architektur sieci neuronowych wymagająsprzętu zdolnego do wykonywania bardzo dużej ilości obliczeń,aby model sieci był zdolny do wnioskowania w czasie rzeczywistym.Do tego zastosowania idealnie nadają się układy FPGA, które umożliwiają masywnezrównoleglenie obliczeń, dzięki czemu wnioskowanie sieci jest wykonywaneznacznie szybciej niż przy wykorzystaniu standardowych procesorów CPU.Celem tej pracy jest implementacja na układzie FPGA sieci neuronowej,która zostanie wytrenowana do rozpoznawania cyfr oraz przygotowanieśrodowiska, w której sieć będzie działać. pl
dc.abstract.en Image recognition is more and more widely used in the IT industry.Continuously growing size of neural network architectures demandsuse of hardware capable of performing a lot of computationsso the model is able to infer in real time.FPGAs are excellent for this purpose. They provide the possibility formassive parallel computing, so that neural network interference is donesignificantly faster than using regular CPU.The goal of this work is to implement neural network trained to recognisedigits using FPGA as well as prepare the environmentwhere the network is to be run. pl
dc.subject.pl Sieci neuronowe, FPGA, rozpoznawanie obrazów pl
dc.subject.en Neural networks, FPGA, image recognition pl
dc.contributor.reviewer Korcyl, Grzegorz pl
dc.contributor.reviewer Gajos, Aleksander pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142206-247570 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)