Jagiellonian University Repository

Proces rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, wojna na Bałkanach z lat 1992-1995 oraz sytuacja Bośni i Hercegowiny na tle tych wydarzeń

pcg.skipToMenu

Proces rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, wojna na Bałkanach z lat 1992-1995 oraz sytuacja Bośni i Hercegowiny na tle tych wydarzeń

Show full item record

dc.contributor.advisor Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.author Wojtanek, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:33:19Z
dc.date.available 2020-10-20T19:33:19Z
dc.date.submitted 2020-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249283
dc.language pol pl
dc.title Proces rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, wojna na Bałkanach z lat 1992-1995 oraz sytuacja Bośni i Hercegowiny na tle tych wydarzeń pl
dc.title.alternative Disintegration process of Socialist Federal Republic of Yugoslavia, civil war in the Balkan in 1992-1995 and the situation of Bosnia and Herzegovina in the context of these events pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Półwysep Bałkański jak pokazują nam dzieje jest jednym z najciekawszych regionów Europy pod względem historycznym. Na przestrzeni wieków był on świadkiem niezliczonych wojen, narodzin wielkich państw jak i ich upadków. Nie inaczej prezentuje się również wiek poprzedni. Pod jego koniec, w latach dziewięćdziesiątych świat stał się obserwatorem agonii Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, której to koniec doprowadził do wybuchu najkrwawszego od zakończenia II Wojny Światowej konfliktu, siejącego spustoszenie w latach 1992-1995 na terenach Bałkan. W pracy tej, na jej kolejnych stronach prześledzone zostaną wydarzenia, które ostatecznie doprowadziły do upadku SFRJ, proces rozpadu państwa, a także działania zbrojne oraz inicjatywy pokojowe, jakie podczas tej okrutnej wojny domowej podejmowały walczące strony, a także społeczność międzynarodowa. Wszystko to by w ostatniej części znaleźć odpowiedź na pytanie, jak Bośnia i Hercegowina, jeden z krajów, jaki uzyskał niepodległość po rozpadzie Republiki Jugosławii, poradziła sobie z niełatwym zadaniem odbudowy zrujnowanego kraju, pogodzeniem walczących ze sobą narodów, żyjących w granicach jednego państwa, a także jaką na przestrzeni ponad dwóch dekad od zakończenia konfliktu zdołała sobie wypracować sytuacje tak polityczną, gospodarczą jak i społeczną. pl
dc.abstract.en The Balkan Peninsula as history can show us is one of the most interesting regios in hole Europe. Through ages it was witness of countless wars, moments of birth of countries and their falls. There was no diffrence in the last age. At its very end, in nineties world become observer of Socialist Federal Republic of Yugoslavia death which lead to the most bloody and cruel conflict in Europe after II World War. This civil war brought destraction upon Balkan region beetwen 1992-1995. On the following pages at the beggining we will step by step go through the process of disintegration of SFRY. Then take a look at military actions taken by the fighting parties of Balkan civil war and all the pace initiatives made by international society. Everything will lead to the last part in which we will make an afford to find an answer to question how Bosnia and Herzegovina managed to rebuilt after conflict, find a agreement beetwen nations that fought each other in war and are living now in borders of one country and lastly how after more than two decades political, economic and social situation looks like. What became a succes and where Bosnia failed. pl
dc.subject.pl Proces rozpadu, Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, wojna na Bałkanach 1992-1995, bilans wojny, sytuacja polityczna, gospodarcza i ekonomiczna Bośni i Hercegowiny pl
dc.subject.en Disintegration process, Socialist Federal Republic of Yugoslavia, war in Balkan 1992-1995, war result, political, economic, social situation of Bosnia and Herzegovina pl
dc.contributor.reviewer Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142182-180714 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)