Jagiellonian University Repository

Aspekty prorodzinne podatku dochodowego od osób fizycznych

pcg.skipToMenu

Aspekty prorodzinne podatku dochodowego od osób fizycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Adamczyk, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:13:23Z
dc.date.available 2020-10-20T19:13:23Z
dc.date.submitted 2020-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249086
dc.language pol pl
dc.title Aspekty prorodzinne podatku dochodowego od osób fizycznych pl
dc.title.alternative Pro-family aspects of personal income tax pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wyzwaniem przed jakim stoją wszystkie kraje Unii Europejskiej jest zatrzymanie negatywnych konsekwencji wywołanych spadkiem dzietności i starzeniem się społeczeństwa. Jednym z rozwiązań podejmowanych przez polskie władze jest prowadzenie prorodzinnej polityki podatkowej. Zadaniem wprowadzonych preferencji i ulg w systemie podatkowym jest wpłynięcie na decyzje podejmowane przez podatników jak również łagodzenie wysokości fiskalnej rodziny, która z uwagi na wychowywanie dzieci ponosi większe koszty. Celem pracy jest przedstawienie wprowadzonych uregulowań o charakterze prorodzinnym występującym w podatku dochodowym w szczególności wspólnego rozliczania się i ulgi z tytułu wychowywania dzieci, zasad ich obliczenia oraz próbę oceny efektywności wprowadzonych regulacji podatkowych. pl
dc.abstract.en The challenge faced by all European Union countries is to stop the negative consequences caused by the decline in fertility rates and the aging of the population. One of the solutions taken by the Polish authorities is the pro-family tax policy. The purpose of the introduced preferences and reliefs in the tax system is to influence the decisions made by taxpayers as well as to ease the fiscal height of the family, which incurs higher costs due to raising children.The aim of the study is to present the introduced pro-family regulations in income tax, in particular, joint taxation and relief for bringing up children, the principles of their calculation and an attempt to assess the effectiveness of the introduced tax regulations. pl
dc.subject.pl system podatkowy, podatek dochodowy, preferencje podatkowe, ulga prorodzinna, wspólne opodatkowanie pl
dc.subject.en tax system, personal income tax, tax preferences, profamily tax relief, joint taxation pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140786-213413 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)