Jagiellonian University Repository

Od błazna do antybohatera. Analiza postaci Jokera w wybranych tekstach kultury

pcg.skipToMenu

Od błazna do antybohatera. Analiza postaci Jokera w wybranych tekstach kultury

Show full item record

dc.contributor.advisor Twardoch-Raś, Ewelina pl
dc.contributor.author Warden, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:10:41Z
dc.date.available 2020-10-20T19:10:41Z
dc.date.submitted 2020-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249058
dc.language pol pl
dc.title Od błazna do antybohatera. Analiza postaci Jokera w wybranych tekstach kultury pl
dc.title.alternative From a jester to an antihero. Analysis of the Joker in chosen texts of culture pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy licencjackiej jest wskazanie na różnice i podobieństwa między wybranymi kinematograficznymi reprezentacjami postaci Jokera, od lat 60-tych po współczesność. Analizując wybrane filmy (Batman zbawia świat Lesliego H. Martinsona, Batman Tima Burtona, Mroczny rycerz Christophera Nolana, Legion samobójców Davida Ayera, Joker Todda Phillipsa) , dekoduję symboliczne znaczenie poszczególnych wersji postaci i wyciągam wnioski dotyczące funkcji Jokera w danym dziele. W pracy poruszam również wątki obecności Jokera w mediach i użytkowości jego wizerunku we współczesnych dyskursach naukowych, politycznych i internetowych, determinując jego wpływ na kulturę popularną. W swoich rozważaniach odwołuję się do koncepcji estetyki kampu autorstwa Susan Sontag, karnawalizacji Michaiła Bachtina, filozofii egzystencjalnych a także toposu błazna szeroko opisanego przez Mirosława Słowińskiego i Monikę Sznajderman. pl
dc.abstract.en Author explores differences and similarities between selected cinematic representations of Joker, from 1960s up to contemporary times. By analyzing chosen films (Leslie H. Martinson’s Batman: the Movie, Tim Burton’s Batman, Christopher Nolan’s The Dark Knight, David Ayer’s Suicide Squad and Todd Phillips’ Joker), he decodes the symbolic meaning behind different variants of the Joker and draws conclusions concerning his function within certain movies. Author also touches upon Joker’s media presence and use of his likeness in contemporary discourses of scientific, political and internet nature, determining his influence on popular culture. In his paper he references concept of campiness elaborated by Susan Sontag, the idea of carnavalesque as described by Mikhail Bachtin, existential philosophy and the theme of jester, extensively researched by Mirosław Słowiński and Monika Sznajderman among others. pl
dc.subject.pl Batman, Joker, kamp, karnawalizacja, filozofia nihilizmu, motyw błazna, etyka, transmedialność. pl
dc.subject.en Batman, Joker, camp, carnivalesque, philosophy of nihilism, jester theme, ethics, transmediality. pl
dc.contributor.reviewer Twardoch-Raś, Ewelina pl
dc.contributor.reviewer Radkiewicz, Małgorzata [SAP11017374] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140502-211943 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)