Jagiellonian University Repository

Internet i jego znaczenie w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów w Polsce w latach 2015-2019

pcg.skipToMenu

Internet i jego znaczenie w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów w Polsce w latach 2015-2019

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Markowski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:10:27Z
dc.date.available 2020-10-20T19:10:27Z
dc.date.submitted 2020-09-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249056
dc.language pol pl
dc.title Internet i jego znaczenie w kampaniach wyborczych na przykładzie wyborów w Polsce w latach 2015-2019 pl
dc.title.alternative The Internet and its importance in election campaigns on the example of the elections in Poland from year 2015 to year 2019. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było pokazanie na jakim poziomie znajduje się obecnie partycypacja publiczna w Polsce oraz jak zmienił się sposób prowadzenia kampanii wyborczych dzięki przeniesieniu kampanii wyborczych do Internetu. Została podjęta także próba oceny wpływu Internetu na funkcjonowanie społeczeństwa. W pracy omówione zostały najważniejsze czynniki kształtujące obecnie polskie społeczeństwo. Ponadto szczegółowo przeanalizowano zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa, do których doszło za sprawą rozwoju Internetu. Podjęto również próbę porównania dotychczasowych sposobów prowadzenia kampanii wyborczych, z tymi, które dzięki wykorzystaniu Internetu odniosły zaskakujące rezultaty. pl
dc.abstract.en The purpose of the bachelor’s thesis was to show the level of the public participation in Poland, and how changes the process of running the election campaign because of placing it in the internet. The dissertation also includes the internet’s influence on the society. The most important factors which form Polish society were discussesd in the assignment as well. Furthermore, the changes in the functioning of the society which happened because of the internet’s progression were closely analised. A comparison of how the previous election campaigns were running and the present ones which were successful because of the internet usage, was made and included in the bachelor’s thesis. pl
dc.subject.pl INTERNET, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, WYBORY, POLITYKA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. pl
dc.subject.en INTERNET, PUBLIC PARTICIPATION, ELECTION, POLITICS, MANAGEMENT, INFORMATION MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Lenart-Gansiniec, Regina pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140469-247639 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)