Jagiellonian University Repository

Znaczenie motywacji wewnętrznej w szkolnictwie na przykładzie wybranych publicznych placówek oświatowych

pcg.skipToMenu

Znaczenie motywacji wewnętrznej w szkolnictwie na przykładzie wybranych publicznych placówek oświatowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Cal, Wiktoria pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:10:08Z
dc.date.available 2020-10-20T19:10:08Z
dc.date.submitted 2020-09-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249055
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie motywacji wewnętrznej w szkolnictwie na przykładzie wybranych publicznych placówek oświatowych pl
dc.title.alternative The meanig of internal motivation of an public educational institutions on the example of selected educational institutions. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Poniższa praca omawia zagadnienia związane z motywacją wewnętrzną i zewnętrzną pracowników polskiej oświaty oraz charakterystyką zawodu nauczyciela. Analizuje oraz omawia różne aspekty funkcjonowania placówek oświatowych, z uwzględnieniem specyfiki obecnego systemu motywacyjnego pracowników w Polsce. Praca skupia się na pojęciach motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w systemie oświaty, obie motywacje są porównane, celem ustalenia ich realnego wpływu na nauczycieli oraz szans na rozwój Motywacji 3.0 w polskiej oświacie. pl
dc.abstract.en The following thesis discusses issues related to the internal and external motivation of Polish education system workers and the characteristics of the teaching profession. It analyses and discusses various aspects of the functioning of educational institutions, taking into account the specifics of the current employees motivation system in Poland. The thesis focuses on the concepts of internal and external motivation in the educational system, while comparing both motivations in order to determine their real impact on teachers and the chances for the development of Motivation 3.0 in Polish education. pl
dc.subject.pl MOTYWACJA, NAUCZYCIELE, PLACÓWKA, MOTYWACJA WEWNĘTRZNA, MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA, NAGRODY, KARY pl
dc.subject.en MOTIVATION, TEACHERS, EDUCATION ESTABLISHMENT, INTERNAL MOTIVATION, EXTERNAL MOTIVATION, REWARDS, PUNISHMENTS pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Lenart-Gansiniec, Regina pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140452-247344 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)