Jagiellonian University Repository

WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM RAJÓW PODATKOWYCH

pcg.skipToMenu

WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM RAJÓW PODATKOWYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Ostafiichuk, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:00:53Z
dc.date.available 2020-10-20T19:00:53Z
dc.date.submitted 2020-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248970
dc.language pol pl
dc.title WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM RAJÓW PODATKOWYCH pl
dc.title.alternative SELECTED ASPECTS OF TAX OPTIMIZATION USING TAX HAVENS pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Analizie poddano finansową działalność stref offshore, które zajmują znaczące miejsce w systemie globalnym. W pracy opisano główne i najczęściej wykorzystywane techniki optymalizacji podatkowej oraz wyodrębniono problemy wynikające z działalności rajów podatkowych. Porównano także najważniejsze cechy charakterystyczne niskopodatkowych jurusdykcji według zasady terytorialnej, łatwości płacenia podatków oraz załeżności od międzynarodowego statusu prawnego. Zostały również zaznaczone negatywne konsekwencje dla gospodarki globalnej wynikające z istnienia stref offshore. pl
dc.abstract.en The article describes the analysis of the financial activities of offshore zones, which take a significant place in the global system. In this graduation work have been described the main and the most used tax optimization techniques and have been identified problems, which arise from the activities of tax havens. The article presents a comparison between the most important characteristics of low-tax jurisdictions from the point of view of territorial rules, ease of paying taxes, and dependence on international law status. The negative consequences on the global economy from offshore zones have also been highlighted. pl
dc.subject.pl OECD, optymalizacja podatkowa, raje podatkowe, strefa offshore. pl
dc.subject.en OECD, offshore zone, tax havens, tax optimization. pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139278-224546 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)