Jagiellonian University Repository

W cyfrowym tyglu. Gatunkowość gier wideo: horror i survival horror

pcg.skipToMenu

W cyfrowym tyglu. Gatunkowość gier wideo: horror i survival horror

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Sokołowski, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:58:35Z
dc.date.available 2020-10-20T18:58:35Z
dc.date.submitted 2020-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248944
dc.language pol pl
dc.title W cyfrowym tyglu. Gatunkowość gier wideo: horror i survival horror pl
dc.title.alternative In a digital melting-pot. Video game genres: horror and survival horror pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca porusza kwestie funkcjonowania gatunków horror i survival horror w obrębie gier wideo. Zawiera ona analizy dwóch gier z serii Resident Evil, które zostały oparte na metodologii charakterystycznej zarówno dla tradycyjnych (tj. literatura, kinematografia), jak i nowych mediów (gry wideo). W pierwszym przypadku odnosi się ona do pracy badawczej Noela Carrolla Filozofia horroru, albo paradoksy uczuć podczas gdy jej druga część stanowi interpretację tekstów z dwóch publikacji poświęconych groznawstwu – Olbrzym w cieniu pod redakcją Andrzeja Pitrusa oraz Wstęp do groznawstwa pod redakcją Katarzyny Prajzner. Autor wykazuje jak charakterystyczne dla tradycyjnych mediów cechy horroru przekładają się na język gier wideo oraz co świadczy o unikalności gatunku survival horror, który nie występuje w innych, niż gry, mediach. pl
dc.abstract.en This work raises the questions of functioning of the Horror and Survival Horror genres within the medium of video games. It contains the analyses of two games from the Resident Evil series. Both analyses are based on the methodology that is characteristic for the traditional (i.e. literature, cinematography), as well as new media (video games). The first case refers to the research work of Noel Carrol - The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart while the second part is an interpretation of texts from two publications devoted to video game studies - Olbrzym w cieniu: Gry wideo w kulturze audiowizualnej edited by Andrzej Pitrus and Wstęp do groznawstwa edited by Katarzyna Prajzner. The author attests how the horror features characteristic for traditional media translate into the language of video games, but also points out what makes the Survival Horror genre - which does not appear in media other than video games - unique. pl
dc.subject.pl Gry wideo, Horror, Survival Horror, gatunek, paradoks strachu, filozofia horroru, Noel Carroll, Resident Evil, pl
dc.subject.en Video Game, Horror, Survival Horror, genre, the Philosophy of Horror, Noel Carroll, Fear, Resident Evil pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Bartłomiej pl
dc.contributor.reviewer Pitrus, Andrzej [SAP11014798] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139109-251268 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)