Jagiellonian University Repository

Śmierć to tylko początek wielkiej przygody. Obrazy śmierci w animowanych dziecięcych filmach grozy

pcg.skipToMenu

Śmierć to tylko początek wielkiej przygody. Obrazy śmierci w animowanych dziecięcych filmach grozy

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojnicka, Joanna [SAP11017255] pl
dc.contributor.author Brzana, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:56:41Z
dc.date.available 2020-10-20T18:56:41Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248915
dc.language pol pl
dc.title Śmierć to tylko początek wielkiej przygody. Obrazy śmierci w animowanych dziecięcych filmach grozy pl
dc.title.alternative Death is but the next great adventure. Depiction of death in animated children's horror films pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Motyw śmierci jest w kinie obecny od samych jego początków – już w 1895 roku widzowie mogli obejrzeć inscenizowaną egzekucję Marii, królowej Szkotów, w kilkunastosekundowym filmie Thomasa Edisona. Kino, naśladując o wiele dłuższą tradycję literacką, korzystało (i wciąż to robi) w motywów bliskich każdemu człowiekowi, jak miłość, nienawiść, samotność, wolność i śmierć. Koniec życia to również temat nieobcy filmom, których główną grupą odbiorczą są dzieci. Gatunkiem szczególnie pod tym względem znaczącym jest horror. Celem niniejszej pracy była analiza obrazów śmierci w wybranych animowanych dziecięcych filmach grozy i udowodnienie tezy mówiącej, iż przedstawianie motywów związanych z końcem życia w dziełach kierowanych do najmłodszej widowni może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój, a rodzicom i opiekunom może posłużyć za podstawę do przeprowadzenia z dzieckiem rozmowy na temat przemijania. Młode osoby poniżej 8 roku życia nie rozumieją koncepcji śmierci w pełni. Dojrzałe jej pojmowanie wymaga bowiem świadomości trzech głównych składowych: nieodwracalności, niefunkcjonalności i uniwersalności. Najważniejszym okresem w rozwoju koncepcji końca życia w dziecięcych umysłach jest czas pomiędzy piątym a ósmym rokiem życia. Zamierzeniem pracy było udowodnienie, że filmy (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł grozy) kierowane do odbiorców przede wszystkim w tym właśnie wieku i zawierające bezpośrednie motywy śmierci mogą znacząco wpłynąć na ewolucję pojęcia końca życia wśród dzieci. pl
dc.abstract.en The theme of death has been present in cinema since its very beginning – in 1895 the viewers could have already watched a staged execution of Mary, the Queen of Scots, in the short film of several seconds created by Thomas Edison. Cinema, by way of the much longer literary tradition, has been using themes close to all human beings, such as love, hate, loneliness, freedom, and death. The end of life is also a subject that is familiar to films created specifically for children. A genre that is particularly prominent in this matter is horror. The objective of this work was to analyse the depiction of death in selected animated children's horror films and to prove that portraying themes associated with the end of life in works created for young audiences can have a positive effect on their development, and can serve as a base for parents and legal guardians to hold the conversation about passing with their child. Young people under the age of eight do not fully comprehend the concept of death. The mature understanding of it requires the awareness of its three main components: irreversibility, nonfunctionality, and universality. The most important period for the development of the concept of the end of life in children's minds is between the ages of five and eight. The purpose of this work was to prove that films (with special regard to horror works) created for viewers at this particular age and consisting of direct themes of death can significantly impact the evolution of the understanding of the end of life among children. pl
dc.subject.pl śmierć, przemijanie, żałoba, dzieci, rozwój, kino, horror, filmy grozy, animacje, film animowany, gotyk, gotycyzm, literatura, psychologia, Neil Gaiman, Henry Selick, Tim Burton, Chris Butler, Sam Fell, Koralina i tajemnicze drzwi, Frankenweenie, ParaNorman pl
dc.subject.en death, passing, grief, children, development, cinema, horror, horror films, animation, animated films, gothic, gothicism, literature, psychology, Neil Gaiman, Henry Selick, Tim Burton, Chris Butler, Sam Fell, Coraline, Frankenweenie, ParaNorman pl
dc.contributor.reviewer Wojnicka, Joanna [SAP11017255] pl
dc.contributor.reviewer Frąc, Waldemar [SAP11018947] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139039-194792 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)