Jagiellonian University Repository

Symbioza wśród owadów eusocjalnych

pcg.skipToMenu

Symbioza wśród owadów eusocjalnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Michalik, Anna pl
dc.contributor.author Kapustka, Marcelina pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:55:14Z
dc.date.available 2020-10-20T18:55:14Z
dc.date.submitted 2020-09-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248892
dc.language pol pl
dc.title Symbioza wśród owadów eusocjalnych pl
dc.title.alternative Symbiosis among eusocial insects pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Występowanie zjawiska symbiozy w przyrodzie jest bardzo ważne z punktu widzenia ewolucji. Bliskie relacje mogą przynosić organizmom zarówno korzyści jak i koszty, jednocześnie wpływając na ich dostosowanie. Eusocjalność występująca wśród owadów oraz związane z nią liczne interakcje społeczne i podział na kasty w gnieździe mogą dodatkowo sprzyjać występowaniu i utrzymywaniu się wśród nich symbioz. Możliwości symbiotyczne owadów eusocjalnych są dużo większe niż innych samotnych przedstawicieli tej gromady. Celem tej pracy jest omówienie różnorodności tych relacji na przykładzie takich gatunków jak mrówki, termity i pszczoły, oraz wskazanie oddziaływań, jakie te związki mają dla obu symbiontów. pl
dc.abstract.en The occurrence of the phenomenon of symbiosis in nature is significant from the evolutional point of view. Close relationships can cause both benefits and costs to organisms, while at the same time affecting their fitness. Eusociality occurring among insects and related to it numerous social interactions and division into castes inside the nest connected with it might also promote the occurrence and preservation of symbiosis among them. Eusocial insects have much more symbiotic opportunities comparing to other lonely representatives of this class. This thesis aims to discuss the diversities of these relations using the examples of ants, termites, and bees species and to indicate interactions that these relationships have for both symbionts. pl
dc.subject.pl Symbioza, eusocjalność, mrówki, termity, pszczoły pl
dc.subject.en Symbiosis, eusociality, ants, termites, bees pl
dc.contributor.reviewer Michalik, Anna pl
dc.contributor.reviewer Rak, Agnieszka [SAP11020106] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139003-245510 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)