Przeszukiwanie statystyk

Najczęściej wyszukiwane

Wyszukiwane frazy Wyszukiwania % wszystkich Odwiedziny stron / Wyszukiwania
1 affiliation_keyword:Wydział Chemii 17691 4.07% 0.00
2 affiliation_keyword:Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 16054 3.69% 0.00
3 doctype_keyword:JournalArticle 12454 2.86% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 11216 2.58% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 8755 2.01% 0.00
6 doctype_keyword:BookSection 7804 1.79% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 7410 1.70% 0.00
8 docsubtype_keyword:Article 6916 1.59% 0.00
9 affiliation_keyword:Wydział Prawa i Administracji 6838 1.57% 0.00
10 doctype_keyword:Book 6608 1.52% 0.00

Suma

Wyszukiwania % wszystkich Odwiedziny stron / Wyszukiwania
434844 100.00% 0.49