Jagiellonian University Repository

Zastosowanie toksyny botulinowej w kosmetologii

pcg.skipToMenu

Zastosowanie toksyny botulinowej w kosmetologii

Show full item record

dc.contributor.advisor Kępczyńska, Elżbieta [SAP20001519] pl
dc.contributor.author Olszewska, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:50:15Z
dc.date.available 2020-10-20T18:50:15Z
dc.date.submitted 2020-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248821
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie toksyny botulinowej w kosmetologii pl
dc.title.alternative The use of botulinum toxin in cosmetology pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Toksyna botulinowa to egzotoksyna, która znajduje coraz więcej zastosowań w medycynie oraz w kosmetologii. Produkowana jest przez bakterie Clostridium Botulinum. Toksyna odkryta została ponad 200 lat temu i od tego czasu wywoła ogromną rewolucję. Początkowo wykorzystywana była w leczeniu zeza, jednak z czasem zaczęto ją wykorzystywać w innych gałęziach medycyny. Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych substancji w celu niwelowania zmarszczek i poprawiania wyglądu zewnętrznego pacjentów. Toksyna botulinowa jest lekiem, więc może być podawana tylko przez wykwalifikowany personel medyczny. Istnieje szereg wskazań i przeciwwskazań do wykorzystywania toksyny w medycynie estetycznej. Wśród najważniejszych wskazań do iniekcji toksyną wyodrębnić można: zmarszczki gładzizny czoła, poziome zmarszczki czoła, zmarszczki w okolicy ust oraz zmarszczki mięśnia szerokiego szyi i zmarszczki środkowej części twarzy.Iniekcja toksyną botulinową w precyzyjny i wybiórczy sposób umożliwia uzyskanie dobrego efektu klinicznego, z zachowaniem prawidłowego marginesu bezpieczeństwa farmakologicznego. Prawidłowo wykonana iniekcja toksyną przez lekarza, sporadycznie prowadzi do wystąpienia skutków ubocznych i działań niepożądanych. Wiele badań, z których kilka przytoczono w niniejszej pracy, potwierdza wysoką skuteczność, bezpieczeństwo oraz zadowolenie pacjentów, którzy poddali się zabiegowi z zastosowaniem toksyny botulinowej. pl
dc.abstract.en Botulinum toxin is an exotoxin that is increasingly used in both medicine and cosmetology. It is produced by Clostridium Botulinum bacteria. The toxin was discovered over 200 years ago and has since caused a huge revolution. Initially, it was used to treat strabismus, but over time it began to be used in other areas of medicine. It is one of the most commonly used substances to reduce wrinkles and improve the appearance of patients.Botulinum toxin is a medicine and as such, it can only be applied by well-qualified medical personnel. There are a vast number of prerequisites and contraindications that should be taken into account when using Botulinum toxin in aesthetic medicine. The most important indications for toxin injection include: forehead plaque wrinkles, horizontal forehead wrinkles, lips area wrinkles, neck muscle wrinkles, and middle face wrinkles.Botulinum toxin injection in a precise and selective way allows obtaining a good clinical effect, maintaining a proper margin of pharmacological safety. Properly administered toxin injection by a doctor rarely causes side effects. The number of studies several of which are referred to in this thesis, confirm the high efficiency, safety, and satisfying results of the patients, who have undergone the Botulinum toxin treatment. pl
dc.subject.pl Clostridium botulinum, toksyna botulinowa, zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej pl
dc.subject.en Clostridium botulinum, botulinum toxin, treatments with use of botulinum toxin pl
dc.contributor.reviewer Kępczyńska, Elżbieta [SAP20001519] pl
dc.contributor.reviewer Cegła, Marek [SAP20001397] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138558-267066 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)