Jagiellonian University Repository

Synteza i badania niesymetrycznie podstawionych alkoksylowych pochodnych fenazyn

pcg.skipToMenu

Synteza i badania niesymetrycznie podstawionych alkoksylowych pochodnych fenazyn

Show full item record

dc.contributor.advisor Grolik, Jarosław [SAP11019443] pl
dc.contributor.author Ręka, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:48:30Z
dc.date.available 2020-10-20T18:48:30Z
dc.date.submitted 2020-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248800
dc.language pol pl
dc.title Synteza i badania niesymetrycznie podstawionych alkoksylowych pochodnych fenazyn pl
dc.title.alternative Synthesis and analysis of nonsymmetrical substituted alkoxy derivatives of phenazines pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem przeprowadzonych syntez było otrzymanie niesymetrycznie podstawionych dialkoksylowych pochodnych fenazyn, w wyniku sprzęgania niesymetrycznie podstawionej nitroaniliny z pochodną bromonitrofenolu w reakcji Buchwalda-Hartwiga a następnie redukcja dinitrozwiązku z tandemowo przeprowadzonym utlenianiem otrzymanej diaminy(1°) do pożądanej fenazyny za pomocą chlorku żelaza (III). Opracowana metoda może posłużyć do otrzymywania szeregu analogów omawianych związków oraz syntezy wielu nowych poprzez modyfikację używanych w sprzęganiu substratów. pl
dc.abstract.en Non-symmetrical dialkoxyphenazine was obtained by Buchwald-Hartwig coupling of dialkoxynitroaniline with substituted bromonitrobenzene then reduction of dinitrocompound combined with tandem carried oxidation using ferric(III) chloride. Developed method can be used to obtain many analogues of described compounds and even different substances by modification of subtracts used in Buchwald-Hartwig coupling. pl
dc.subject.pl fenazyna, nitroanilina, selektywna redukcja 1,2-dinitrobenzenu, transeteryfikacja, reakcja Buchwalda-Hartwiga, redukcja NaBH4/Pd(C), utlenianie, chlorek żelaza (III) pl
dc.subject.en phenazine, nitroaniline, selective reduction of 1,2-dinitrobenzene, transetherification, Buchwald-Hartwig coupling, NaBH4/Pd(C) reduction, oxidation, ferric(III) chloride pl
dc.contributor.reviewer Grolik, Jarosław [SAP11019443] pl
dc.contributor.reviewer Cież, Dariusz [SAP11016140] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138432-208966 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)