Jagiellonian University Repository

Bezzałogowe statki powietrzne – szansa czy zagrożenie XXI wieku

pcg.skipToMenu

Bezzałogowe statki powietrzne – szansa czy zagrożenie XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.author Karaś, Marcel pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:40:16Z
dc.date.available 2020-10-20T18:40:16Z
dc.date.submitted 2020-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248706
dc.language pol pl
dc.title Bezzałogowe statki powietrzne – szansa czy zagrożenie XXI wieku pl
dc.title.alternative Unmanned aerial vehicles - a chance or threat of the 21st century pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca porusza tematykę bezzałogowych statków powietrznych, mianowicie ewolucję terminologii, typologię bezzałogowych statków powietrznych, ich zastosowania oraz prawne aspekty użytkowania dronów. pl
dc.abstract.en The work deals with the topic of unmanned aerial vehicles, namely the evolution of terminology, the typology of unmanned aerial vehicles, their applications and the legal aspects of drone use pl
dc.subject.pl Bezzałogowe statki powietrzne, bezpieczeństwo, U-space, przemysł 4.0. pl
dc.subject.en Unmanned aerial vehicles, security, U-space, industry 4.0. pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-135952-225451 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)