Jagiellonian University Repository

Two “Matriarchal Utopias”: A Comparative Study of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery and its Netflix Adaptation

pcg.skipToMenu

Two “Matriarchal Utopias”: A Comparative Study of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery and its Netflix Adaptation

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowal, Ewa [SAP13038510] pl
dc.contributor.author Niewitowska, Kornelia pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:36:46Z
dc.date.available 2020-10-20T18:36:46Z
dc.date.submitted 2020-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248676
dc.language eng pl
dc.title Two “Matriarchal Utopias”: A Comparative Study of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery and its Netflix Adaptation pl
dc.title.alternative Dwie „Matriarchalne Utopie”: Analiza porównawcza Ani z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery oraz serialu Netlix Ania, nie Anna pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy była analiza Ani Shirley - jako feministki stanowiącej wzór do naśladowania dla młodych dziewcząt. Główna bohaterka odchodzi od standardowych Wiktoriańskich wzorców zachowań i sygnalizuje nowe rzeczy, które nadejdą w przyszłości i które są konsekwentnie przedstawione w adaptacji powieści pod tytułem Ania, nie Anna zrealizowanej przez platformę Netflix. Praca podejmuje próbę udowodnienia funkcji dydaktycznej obecnej w powieści pod tytułem Ania z Zielonego Wzgórza oraz jej adaptacji „Ania, nie Anna”. Powyżej wspomniana funkcja dydaktyczna nie tylko wzmacnia młode kobiety, ale również uczy tolerancji i akceptacji. Praca podzielona jest na dwa rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest przedstawieniu Ani w powieści oraz dokładnemu omówieniu atrybutów jej charakteru tj. zakresu wyobraźni, romantycznego postrzegania świata oraz zainteresowania rolą kobiet w Kanadyjskim społeczeństwie końca XIX wieku. Drugi rozdział mojej pracy skupia się na serialowej adaptacji powieści wyprodukowanej w 2017 roku przez CBC-Netflix pt. Ania, nie Anna. Ta część jest analizą współczesnych przedmiotów dyskusji, takich jak; homoseksualizm, tolerancja, rasa człowieka oraz inkluzywność rozumiana poprzez włączenie do życia społecznego osób, które mogą być z niego wykluczone. Powyższe kwestie przedstawione są w sposób różnorodny oraz w pełni dostosowany do naszych czasów. Wszystkie z powyżej wymienionych zagadnień, odgrywają kluczową rolę w reprezentowaniu roli jednostki w społeczeństwie matriarchalnym oraz mają znaczący wpływ na sposób, w jaki Ania została ponownie przedstawiona w adaptacji CBC-Netflix. pl
dc.abstract.en The main objective of this thesis is to analyse Anne Shirley, the protagonist of L.M.Montgomery’s Anne of Green Gables, as a feminist role model for young readers. The main heroine departs from standard Victorian behavioural patterns and signals new things to come, which are subsequently represented in the Netflix adaptation of the novel Anne with an E. The thesis demonstrates the didactic function of Anne of Green Gables’s and Anne with an E, as both works empower especially young women and teach everyone tolerance and acceptance.The thesis is divided into two chapters. The first chapter is devoted to Anne’s representation in the novel and elaborates on her imagination, romantic ideas and the woman’s role in the late 19th-century Canadian society. The second chapter focuses on the novel’s adaptation created in 2017 by CBC-Netflix: Anne with an E. This part examines contemporary issues present in the Anne of Green Gables adaptation, such as homosexuality, tolerance,race and inclusivity as diverse and adjusted to our times. The above mentioned issues play a crucial role in representing individual’s role in matriarchal society and highly influence the way Anne is re-presented in the CBC-Netflix adaptation. pl
dc.subject.pl Ania z Zielonego Wzgórza, Ania, nie Anna, feministka, wzór do naśladowania, tolerancja, homoseksualizm, rasa człowieka, inkluzywność, zakres wyobraźni, romantyczne postrzeganie świata, rola kobiet pl
dc.subject.en Anne of Green Gables, Anne with an E, adaptation, Anne Shirley, feminism, role model, tolerance, acceptance, homosexuality, race pl
dc.contributor.reviewer Kowal, Ewa [SAP13038510] pl
dc.contributor.reviewer Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-133911-226559 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)