Jagiellonian University Repository

Badanie optycznych właściwości materiałów fotonicznych metodą spektroskopii czasowo rozdzielczej

pcg.skipToMenu

Badanie optycznych właściwości materiałów fotonicznych metodą spektroskopii czasowo rozdzielczej

Show full item record

dc.contributor.advisor Zawadzki, Witold pl
dc.contributor.author Marchenko, Anastasiia pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:35:23Z
dc.date.available 2020-10-20T18:35:23Z
dc.date.submitted 2020-09-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248662
dc.language pol pl
dc.title Badanie optycznych właściwości materiałów fotonicznych metodą spektroskopii czasowo rozdzielczej pl
dc.title.alternative The study of optical properties of photonic materials by the techniques of time resolved spectroscopy. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Eksperyment pump-probe należy do jednej z technik spektroskopii czasowo-rozdzielczej. W pracy opisano zaprojektowanie i zbudowanie układu eksperymentalnego pompująco-próbkującego, który pozwala na pomiar zmian absorpcji lub transmisji materiału optycznego. Badana próbka zostaje wzbudzona impulsami z lasera femtosekundowego, kolejny impuls opóźniony względem impulsu wzbudzającego jest używany do rejestracji zmian absorpcji wprowadzonych poprzez wzbudzenie. W pracy także opisano techniki ustalenia zerowego opóźnienia wiązek oraz podstawową teorię generacji superkontinuum, w tym wybór materiałów do jego generacji. pl
dc.abstract.en The pump-probe experiment belongs to one of the techniques of time-resolved spectroscopy. The design and construction of an experimental pump-probe setup that allows the measurement of changes in the absorption or transmission of optical material were described. The studied sample is excited with pulses from the femtosecond laser, the next pulse delayed with respect to the excitation pulse is used to register the absorption changes introduced by the excitation. Also, techniques for chirp-measurements and basic theory of supercontinuum generation, including the selection of materials for its generation, were described. pl
dc.subject.pl Spektroskopia czasowo-rozdzielcza, generacja drugiej harmonicznej, spektroskopia przejściowo-absorpcyjna, superkontinuum, spójny artefakt, XPM, nieliniowa optyka. pl
dc.subject.en Time-resolved spectroscopy, second-harmonic generation, transient absorption spectroscopy, supercontinuum, coherent artifact, XPM, nonlinear optics. pl
dc.contributor.reviewer Zawadzki, Witold pl
dc.contributor.reviewer Kawalec, Tomasz [SAP11019840] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-133258-224898 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka doświadczalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)