Jagiellonian University Repository

Oferty pracy w formie reklamy. Analiza komunikatów reklamowych na podstawie firmy Amazon.

pcg.skipToMenu

Oferty pracy w formie reklamy. Analiza komunikatów reklamowych na podstawie firmy Amazon.

Show full item record

dc.contributor.advisor Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.author Ostrowska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:34:08Z
dc.date.available 2020-10-20T18:34:08Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248649
dc.language pol pl
dc.title Oferty pracy w formie reklamy. Analiza komunikatów reklamowych na podstawie firmy Amazon. pl
dc.title.alternative Job offers in the form of advertisements. The analysis of advertising messages on the example of Amazon. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy analizy ofert pracy w formie reklamy na podstawie komunikatów reklamowych firmy Amazon. Pracodawcy konkurują ze sobą chcąc pozyskać najlepszych pracowników spośród potencjalnych kandydatów. Dlatego też oferty pracy zamieszczane są nie tylko w mediach tradycyjnych, a przede wszystkim w Internecie i tzw. nowych mediach. Celem pracy była próba zdefiniowania czym są nowe media, w jaki sposób za ich pośrednictwem prowadzony jest marketing rekrutacyjny w firmie będącej jednym z największych pracodawców na świecie. pl
dc.abstract.en The Thesis concerns the analysis of job offers in the form of advertising based on Amazon advertising messages. Employers compete among each other willing to gain the best employees from the candidates. Therefore job offers are advertised not only in the media, but mainly on the Internet and so-called new media. The purpose of the thesis was to define what new media are, how recruitment marketing is conducted through it in a company that is one of the largest employers in the world. pl
dc.subject.pl oferta pracy – reklama – rekrutacja - marketing – nowe media – social media – kandydat - pracodawca - pracownik pl
dc.subject.en job offer – commercial – recruitment - marketing – new media – social media – applicant - employer - employee pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-132474-232107 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)