Jagiellonian University Repository

Analiza korzyści i kosztów wynikających z przystąpienia przedsiębiorstwa do grupy zakupowej na przykładzie Grupy PSB Handel S.A.

pcg.skipToMenu

Analiza korzyści i kosztów wynikających z przystąpienia przedsiębiorstwa do grupy zakupowej na przykładzie Grupy PSB Handel S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Sławik, Anna pl
dc.contributor.author Sałata, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:33:07Z
dc.date.available 2020-10-20T18:33:07Z
dc.date.submitted 2020-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248640
dc.language pol pl
dc.title Analiza korzyści i kosztów wynikających z przystąpienia przedsiębiorstwa do grupy zakupowej na przykładzie Grupy PSB Handel S.A. pl
dc.title.alternative Costs and benefits analysis as a result of participation in group purchasing organization based on example of PSB Handel S.A. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W warunkach globalizacji oraz natężonej konkurencji, funkcjonowanie firm jest coraz trudniejsze, dlatego też przedsiębiorstwa podejmują dodatkowe działania, które mają na celu zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku, utrzymać firmę w dobrej kondycji finansowej oraz zminimalizować koszty w działalności operacyjnej. Jedną ze współcześnie wykorzystywanych strategii jest łączenie się jednostek gospodarczych. Łączenie się podmiotów gospodarczych może przybierać różne formy. Jedną z form łączenia się jednostek gospodarczych są grupy zakupowe. Celem niniejszej pracy jest omówienie zjawiska tworzenia grup zakupowych oraz zbadanie czy uczestnictwo w grupie zakupowej jest dla przedsiębiorstw opłacalne. pl
dc.abstract.en In the era of globalization and intense market competition, the functioning of companies is becoming more and more difficult, which is why enterprises take additional actions to increase the company's competitiveness on the market, keep the company in good financial condition and minimize operating costs. One of the activities currently used in this area is the phenomenon of business mergers. Business mergers can take form of the purchasing groups organizations.The purpose of this thesis is to define and illustrate the phenomenon of the creation of purchasing groups. In this thesis is analyzed whether participation in a purchasing group is profitable for enterprises. pl
dc.subject.pl grupa zakupowa, strategia zakupów, przedsiębiorstwo w grupie zakupowej. pl
dc.subject.en Group purchasing organization (GPO), purchasing strategy, enterprise in GPO. pl
dc.contributor.reviewer Sławik, Anna pl
dc.contributor.reviewer Noworol, Czesław [SAP11011662] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-131689-148720 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)