Jagiellonian University Repository

Psychologiczne korelaty aktywności na rzecz klimatu

pcg.skipToMenu

Psychologiczne korelaty aktywności na rzecz klimatu

Show full item record

dc.contributor.advisor Tucholska, Kinga [SAP11018700] pl
dc.contributor.author Wikiera, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:29:57Z
dc.date.available 2020-10-20T18:29:57Z
dc.date.submitted 2020-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248603
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczne korelaty aktywności na rzecz klimatu pl
dc.title.alternative Psychological correlates of climate action pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kryzys klimatyczny jest największym wyzwaniem, przed jakim dzisiaj stoi ludzkość. Kluczowe jest zatem zrozumienie co sprawia, że ludzie podejmują się działania na rzecz klimatu. Celem tego badania jest ustalenie, które czynniki socjodemograficzne i psychologiczne są powiązane z szerokim zakresem zachowań redukujących emisje, jak również z aktywizmem klimatycznym. Analiza korelacji pokazała, że spośród pięciu głównych cech osobowości, otwartość na doświadczenie była najsilniej powiązana z aktywnością na rzecz klimatu (ρ = 0,15). Inne istotne powiązania obejmowały wartości proekologiczne, postawy otoczenia społecznego i wiedzę o kryzysie klimatycznym. Z badanych perspektyw czasowych przeszłościowa pozytywna (ρ = -0,18) i teraźniejsza fatalistyczna (ρ = -0,25) okazały się negatywnie powiązane z działalnością proklimatyczną. pl
dc.abstract.en Climate crisis is the greatest challenge facing humanity right now. Therefore, it’s vital to understand what makes people partake in climate action. The purpose of this study is to establish which socio-demographic and psychological factors are linked to a wide array of emissions-cutting behaviors as well as climate activism. The correlation analysis has shown that out of Big Five personality traits, Openness had the strongest link to climate action (ρ = 0,15). Other significant factors included ecological values, social surroundings’ attitudes, and knowledge about the climate crisis. Among time perspectives Past Positive (ρ = -0,18) and Present Fatalistic (ρ = -0,25) were shown to have a negative link to climate action. pl
dc.subject.pl kryzys klimatyczny, Wielka Piątka, perspektywy czasowe, działalność proklimatyczna pl
dc.subject.en climate crisis, Big Five, Time Perspective, climate action pl
dc.contributor.reviewer Tucholska, Kinga [SAP11018700] pl
dc.contributor.reviewer Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-130251-195217 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)