Jagiellonian University Repository

Cyrkulacyjne i środowiskowe uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w wybranych miastach południowej Polski

pcg.skipToMenu

Cyrkulacyjne i środowiskowe uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w wybranych miastach południowej Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Ustrnul, Zbigniew [SAP11019499] pl
dc.contributor.author Adamczyk, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:28:14Z
dc.date.available 2020-10-20T18:28:14Z
dc.date.submitted 2020-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248579
dc.language pol pl
dc.title Cyrkulacyjne i środowiskowe uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w wybranych miastach południowej Polski pl
dc.title.alternative Circulation and environmental conditioning of the air pollution in selected southern cities of Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest wykazanie zależności występowania określonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 i jego zróżnicowania, od typów cyrkulacji atmosfery dla południowo–wschodniej Polski. Z racji obszerności zagadnienia i czynników składowych warunkujących określone stężenie pyłu zawieszonego, pozostałe aspekty (jak np. transport kołowy, rzeźba terenu czy rodzaj zabudowy) mają w tej pracy charakter wyłącznie poglądowy, dający możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy na omawiane zagadnienie oraz dodatkowe wytłumaczenie ich powiązania z zanieczyszczeniem aerozolami atmosferycznymi. Szczególnie znaczenie będzie miała w tym aspekcie topografia terenu i stan równowagi atmosfery. pl
dc.abstract.en The purpose of the work is to show the dependence of specific PM10 and PM2.5 concentrations of dust and its differentiation on the types of atmospheric circulation for south-eastern Poland. Due to the extensiveness of the issue and the constituent factors determining a specific concentration of suspended dust, the other aspects (such as road transport, relief or type of building) are only illustrative in this work, giving the opportunity to look from a broader perspective on the issue and additional explanation of their connection with atmospheric aerosol pollution. The topography of the terrain and the balance of the atmosphere will be particularly important in this aspect. pl
dc.subject.pl cyrkulacja atmosferyczna, zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony, warunki lokalne, południowo-wschodnia Polska pl
dc.subject.en atmospheric circulation, air pollution, particulate matter, local conditions ,south east Poland pl
dc.contributor.reviewer Ustrnul, Zbigniew [SAP11019499] pl
dc.contributor.reviewer Wypych, Agnieszka [SAP11019205] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129808-252709 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy hydrologia, meteorologia i klimatologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)