Jagiellonian University Repository

Glebowe uwarunkowania uprawy winnej latorośli w Karpatach fliszowych na przykładzie winnicy Pańska Góra koło Sanoka

pcg.skipToMenu

Glebowe uwarunkowania uprawy winnej latorośli w Karpatach fliszowych na przykładzie winnicy Pańska Góra koło Sanoka

Show full item record

dc.contributor.advisor Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.author Staszewski, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:27:40Z
dc.date.available 2020-10-20T18:27:40Z
dc.date.submitted 2020-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248570
dc.language pol pl
dc.title Glebowe uwarunkowania uprawy winnej latorośli w Karpatach fliszowych na przykładzie winnicy Pańska Góra koło Sanoka pl
dc.title.alternative Soil conditions of grapevine cultivation in the Flysch Carpathians on the example of the Pańska Góra vineyard near Sanok pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono wyniki badań nad morfologią oraz właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb, wytworzonych na fliszu na Pogórzu Dynowskim w winnicy Pańska Góra. Wybrano 5 powierzchni badawczych obsadzonych winną latoroślą, na których prowadzono badania i – dla celów porównawczych – jeden pełny profil glebowy nie obsadzony winoroślą. Stwierdzono, że: (1) warunki glebowe w winnicy Pańska Góra spełniają wymagania glebowe rozwoju winnej latorośli; (2) dotychczasowa uprawa spowodowała zróżnicowanie gleb w pierwszych 40 cm w powierzchniach obsadzonych winną latoroślą i tych nie uprawianych; (3) w celu podniesienia jakości plonu warto zastosować mulczowanie kamieniami. pl
dc.abstract.en The study presents the results of research on the morphology, physical and chemical properties of soils, developed from flysch deposits in the Dynów Foothills in the Pańska Góra vineyard. Five study plots planted with vine were selected for the study, and - for comparison - one complete soil profile not planted with vine. It was found out that: (1) soil conditions in the Pańska Góra vineyard meet the soil requirements for the development of vine; (2) the cultivation to date caused differences in the first 40 cm of soils in the areas planted with vines and those not cultivated; (3) to increase the quality of the crop, it is worth to use mulch with stones pl
dc.subject.pl terroir, gleby winnic, składniki przyswajalne, kompleks sorpcyjny, mulcz, flisz pl
dc.subject.en terroir, vineyard soil, available forms, sorption complex, mulch, flysch pl
dc.contributor.reviewer Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.reviewer Musielok, Łukasz pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129763-211701 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)