Jagiellonian University Repository

Nonlinear waves: geodesic deviation

pcg.skipToMenu

Nonlinear waves: geodesic deviation

Show full item record

dc.contributor.advisor Szybka, Sebastian [SAP11018771] pl
dc.contributor.author Surma, Patryk pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:26:54Z
dc.date.available 2020-10-20T18:26:54Z
dc.date.submitted 2020-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248560
dc.language eng pl
dc.title Nonlinear waves: geodesic deviation pl
dc.title.alternative Nieliniowe fale: dewiacja geodezyjna pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niedawna detekcja fal grawitacyjnych pozwala analizować Wszechświat oraz procesy w nim zachodzące z zupełnie innej perspektywy. Pomimo faktu, iż teorie opisujące zlinearyzowane fale grawitacyjne i fale elektromagnetyczne na ustalonym tle są dobrze poznane, to nieliniowe oddziaływania wciąż wymagają dalszej teoretycznej analizy. W tej pracy magisterskiej, dokonałem analizy wpływu przejścia fali elektromagnetycznej, o liniowej polaryzacji, powiązanej z grawitacją na cząstki próbne we wszechświecie Kasnera. Moja praca jest oparta na metryce, wyprowadzonej przez Alekseeva, która opisuje falę elektromagnetyczną o zadanym profilu we wszechświecie Kasnera. Zachowanie cząstek próbnych zostało zbadane w trzech przypadkach: w pustym wszechświecie Kasnera, wszechświecie Kasnera, przez który przebiega fala elektromagnetyczna oraz wszechświecie Kasnera, przez który przebiega seria takich fal. Do analizy wykorzystano równanie geodezyjnych oraz równanie dewiacji geodezyjnej. pl
dc.abstract.en The recent detection of gravitational waves permits the analysis of the Universe and processes that take place in it from a new perspective. Although the theories of linearized gravitational waves and electromagnetic waves on a fixed background are well understood non-linear interactions still require further theoretical investigation. In this master thesis, I analyzed the impact of the transition of electromagnetic wave coupled to gravity with linear polarization in the Kasner universe on test particles. My research was based on a metric derived by Alekseev, which describes the electromagnetic wave with an arbitrary profile, in the Kasner universe. The behavior of test particles was analyzed in three cases: in an empty Kasner universe, in a Kasner universe with an electromagnetic traveling through it and in a Kasner universe with a series of such waves. I studied, the geodesic equation and the geodesic deviation equation. pl
dc.subject.pl wszechświat Kasnera, dewiacja geodezyjna, nieliniowe fale, metryka Alekseeva, fale elektromagnetyczne. pl
dc.subject.en Kasner universe, geodesic deviation, nonlinear waves, Alekseev metric, electromagnetic waves. pl
dc.contributor.reviewer Golda, Zdzisław [SAP11010725] pl
dc.contributor.reviewer Szybka, Sebastian [SAP11018771] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129222-194174 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy astronomia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)