Jagiellonian University Repository

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

pcg.skipToMenu

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Kisiel, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:24:40Z
dc.date.available 2020-10-20T18:24:40Z
dc.date.submitted 2020-09-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248546
dc.language pol pl
dc.title Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. pl
dc.title.alternative Complaint and cassation appeal in administrative court proceedings pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiot pracy magisterskiej obejmuje zagadnienia związane z sądownictwem administracyjnym oraz dwuinstancyjnością postępowania. W szczególności rozwinięto tematykę skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz zagadnienie zaskarżalności orzeczeń wymienionych sądów poprzez wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego pl
dc.abstract.en The subject of the Master's thesis covers issues related to the administrative judiciary and the two-stage nature of proceedings. In particular, the subject of complaints to voivodeship administrative courts was developed, as well as the issue of contestability of the decisions of these courts by filing a cassation complaint with the Supreme Administrative Court. pl
dc.subject.pl Skarga, skarga kasacyjna, wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, dwuinstancyjność, środki odwoławcze nadzwyczajne i zwyczajne, zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnych. pl
dc.subject.en Complaint, appeal in cassation, provincial administrative court, Supreme Administrative Court, bi-instantiality, extraordinary and ordinary appeals, contestability of administrative court decisions pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.reviewer Kisielowska, Marta [SAP11019867] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-127313-145515 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)