Jagiellonian University Repository

Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

pcg.skipToMenu

Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa