Jagiellonian University Repository

Bacterial attachment to oxygen-functionalized graphenic surfaces

pcg.skipToMenu

Bacterial attachment to oxygen-functionalized graphenic surfaces

Show full item record

dc.contributor.author Pajerski, Wojciech [USOS112102] pl
dc.contributor.author Duch, Joanna [USOS130168] pl
dc.contributor.author Ochońska, Dorota [SAP20008783] pl
dc.contributor.author Gołda-Cępa, Monika [SAP14010906] pl
dc.contributor.author Brzychczy-Włoch, Monika [SAP20002305] pl
dc.contributor.author Kotarba, Andrzej [SAP11013502] pl
dc.date.accessioned 2020-10-14T12:03:42Z
dc.date.available 2020-10-14T12:03:42Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0928-4931 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247996
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bacterial attachment to oxygen-functionalized graphenic surfaces pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120301867 pl
dc.description.volume 113 pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.msec.2020.110972 pl
dc.identifier.eissn 1873-0191 pl
dc.title.journal Materials Science & Engineering. C pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-10-14 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 110972 pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 99031
.pointsMNiSW [2020 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa