Jagiellonian University Repository

…i inni : homoerotyzm i sentymentalizm jako figury społecznego nieposłuszeństwa w filmie "Piłat i inni" Andrzeja Wajdy

pcg.skipToMenu

…i inni : homoerotyzm i sentymentalizm jako figury społecznego nieposłuszeństwa w filmie "Piłat i inni" Andrzeja Wajdy

Show full item record

dc.contributor.author Kwaśniewska-Mikuła, Monika [SAP14006421] pl
dc.date.accessioned 2016-04-28T12:29:02Z
dc.date.available 2016-04-28T12:29:02Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24798
dc.language pol pl
dc.title …i inni : homoerotyzm i sentymentalizm jako figury społecznego nieposłuszeństwa w filmie "Piłat i inni" Andrzeja Wajdy pl
dc.title.alternative ...and others : homoeroticism and sentimentalism as figures of civil disobedience in Andrzej Wajda's "Pilate and others" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-53 pl
dc.description.additional Bibliogr. Na publikacji autorka podpisana: Kwaśniewska Monika pl
dc.abstract.pl Monika Kwaśniewska stara się wskazać na szczególny status wątków homoerotycznych w filmach Andrzeja Wajdy powstałych od 1968 roku do drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Przywołując teorie Samuela Webera oraz Eve Kosofsky Sedgwick analizuje homoseksualne motywy w powstałym w Niemczech Zachodnich filmie Piłat i inni. Następnie odnosząc się do sposobu funkcjonowania postaci Jezusa w kontrkulturze oraz przywołując niezrealizowany projekt Wajdy sfilmowania Apocalypsis cum figuris Jerzego Grotowskiego, stawia tezę, że homoseksualizm i związany z nim sentymentalizm funkcjonowały w kinie Wajdy w wyznaczonym okresie jako figura społecznego nieposłuszeństwa. pl
dc.abstract.en Monika Kwaśniewska aims to show the particular status of homoerotic subjects in Andrzej Wajda's films created from 1968 until the late seventies. Referring to the theories of Samuel Weber and Eve Kosofsky Sedgwick, she analyses the homosexual motifs present in Pilate and Others, made in West Germany. Then, recalling the functioning of the figure of Jesus in counterculture and Wajda's unrealised project of filming Grotowski's Apocalypsis cum figuris, she argues that homosexualism and the accompanying sentimentalism acted as a figure of civil disobedience in Wajda's films of that time. pl
dc.subject.pl film polski pl
dc.subject.pl Andrzej Wajda pl
dc.subject.pl studia genderowe pl
dc.subject.pl homoerotyzm pl
dc.subject.en Polish cinema pl
dc.subject.en Andrzej Wajda pl
dc.subject.en gender studies pl
dc.subject.en homoeroticism pl
dc.description.number 126 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)