Jagiellonian University Repository

Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych : analiza piśmiennictwa : część 1 : publikacje pionierskie, metoda powiązań bibliograficznych, metoda współcytowań i metoda współwystępowania specjalistycznej terminologii naukowej

pcg.skipToMenu

Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych : analiza piśmiennictwa : część 1 : publikacje pionierskie, metoda powiązań bibliograficznych, metoda współcytowań i metoda współwystępowania specjalistycznej terminologii naukowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska