Jagiellonian University Repository

Diagnozy i perspektywy nauczania literatury i języka polskiego : refleksje po obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie

pcg.skipToMenu

Diagnozy i perspektywy nauczania literatury i języka polskiego : refleksje po obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.author Kania, Agnieszka [SAP14013467] pl
dc.contributor.author Kulig, Agnieszka [USOS79714] pl
dc.date.accessioned 2016-04-28T12:18:14Z
dc.date.available 2016-04-28T12:18:14Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1898-1593 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24793
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Diagnozy i perspektywy nauczania literatury i języka polskiego : refleksje po obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie pl
dc.title.alternative Diagnosis and prospects of teaching the Polish language and literature : reflections after the Congress of Polish Language Teaching in Krakow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 267-277 pl
dc.identifier.weblink http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2014_1_20.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono najważniejsze wnioski płynące z obrad I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie pl
dc.abstract.en The article discusses the main conclusions of the 1st Congress of Polish Language Teaching in Krakow pl
dc.subject.pl polonistyka pl
dc.subject.pl dydaktyka pl
dc.subject.pl kongres pl
dc.subject.en Polish studies pl
dc.subject.en teaching pl
dc.subject.en congress pl
dc.description.number 1 (13) pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.identifier.eissn 2353-9844 pl
dc.title.journal Postscriptum Polonistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-26 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa