Jagiellonian University Repository

Bobkowski na nowo odkryty : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Andrzej Bobkowski wielokrotnie : w 100. rocznicę urodzin pisarza" (Kraków, 28-29 października 2013)

pcg.skipToMenu

Bobkowski na nowo odkryty : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Andrzej Bobkowski wielokrotnie : w 100. rocznicę urodzin pisarza" (Kraków, 28-29 października 2013)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0