Jagiellonian University Repository

Rodzinne brzemię zaburzeń w rozwoju

pcg.skipToMenu

Rodzinne brzemię zaburzeń w rozwoju

Show full item record

dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.date.accessioned 2020-10-13T12:39:03Z
dc.date.available 2020-10-13T12:39:03Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1234-7175 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247890
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Rodzinne brzemię zaburzeń w rozwoju pl
dc.title.alternative Family burden in disorders of development pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-67 pl
dc.identifier.weblink http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2007/1-2/1_2_2007_rodzinne_brzemie.pdf pl
dc.abstract.pl Zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, wydają się nieść znacznie większe emocjonalne brzemię dla bliskich niż jakiekolwiek inne zaburzenia, wymagające specjalnej opieki rodziców. Choroba o określonym początku daje nadzieje na to, że się zakończy. I zdarza się, iż przemija. W wypadku zaburzeń rozwoju dochodzi do bolesnego rozstania nie z osobą realną, ale potencjalną, obecną w marzeniach o dziecku. Wydaje się jednak, że faza żałoby po idealnym dziecku utraconym pozwala dostrzec dziecko realne, z jego ograniczeniami ale też potencjałem relacji i rozwoju. Pozwala na spokojne towarzyszenie jego odmienności. Paradoksalnie owo pozorne zaniechanie nieść może w sobie potencjał ważnej zmiany. W artykule poruszone zostały takie, dotyczące rodziców dzieci z zaburzeniami w rozwoju zagadnienia, jak: uczucia towarzyszące rodzicom w trakcie stawianiu diagnozy, podejmowane przez nich strategie zaprzeczania diagnozie, triangulacja dziecka w relację rodzicielską, trudności w procesie ko-separacji i ko-indywiduacji, egzystencjalny wymiar cierpienia dla bliskich, trudności rozwojowe rodzeństwa. pl
dc.subject.pl zaburzenia w rozwoju pl
dc.subject.pl brzemię rodzinne pl
dc.subject.en family burden pl
dc.subject.en disorders of development pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.eissn 1898-2026 pl
dc.title.journal Sztuka Leczenia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-13 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa