Jagiellonian University Repository

Nie na ludzką miarę

pcg.skipToMenu

Nie na ludzką miarę

Show full item record

dc.contributor.author Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.date.accessioned 2016-04-28T11:11:01Z
dc.date.available 2016-04-28T11:11:01Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24768
dc.language pol pl
dc.title Nie na ludzką miarę pl
dc.title.alternative Not man-sized pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-57 pl
dc.description.additional Bibliografia pl
dc.identifier.weblink http://www.didaskalia.pl/130_spis.htm pl
dc.identifier.weblink http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/Streszczenia_130.pdf pl
dc.abstract.pl Małgorzata Sugiera analizuje dwa dramaty Bertolta Brechta - Lot przez ocean oraz Życie Galileusza. Autorka przywołuje rozważania Brunona Latoura na temat perspektywy w rysunkach Galileusza, aby zwrócić uwagę na pierwszoplanową rolę zmysłów w procesie poznawczym u Brechta. Sugiera w przywołanych utworach dostrzega problematyzowanie kwestii sposobu patrzenia, które jej zdaniem powinno przebiegać inaczej, niż w dramacie o tradycyjnej strukturze, gdzie widzowi proponowana jest zasada "niewidzenia". Autorka zwraca uwagę na zaprojektowane przez Brechta chaotyczne i mechaniczne doświadczenie świata, zestawiając je z fragmentarycznym postrzeganiem rzeczywistości Johannesa Keplera. pl
dc.abstract.en Małgorzata Sugiera analyzes two dramas by Bertolt Brecht - The Flight across the Ocean and Life of Galileo. The author alludes to Bruno Latour's thoughts on perspective in Galileo's drawings in order to focus attention on how the senses are foregrounded in Brecht's cognitive process. In the above-mentioned works Sugiera notes the problematized issue of the gaze, which, to her mind, should not work as it does in a drama with a traditional structure, where the viewer is left with the principle of “non-seeing.” The author points out the chaotic and mechanical experience of the worlds Brecht designs, juxtaposing them with Johannes Kepler's fragmentary perception of reality. pl
dc.subject.pl Lot nad oceanem i Życie Galileusza Bertolta Brechta pl
dc.subject.pl rysunki Księżyca Galileusza pl
dc.subject.pl camera obscura i mikroskop w XVII wieku pl
dc.subject.pl maszyny i ludzie w latach dwudziestych XX wieku w Niemczech i Rosji sowieckiej pl
dc.subject.en Bertolt Brecht’s The Flight across the Ocean and Life of Galileo pl
dc.subject.en Galileo Galilei’s drawings of the Moon pl
dc.subject.en machines and men in the second decade of 20th century in German and Soviet Russia pl
dc.description.number 130 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project UMO-2012/07/B/HS2/01295 pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)