Jagiellonian University Repository

Discovery of a new pulsating star : SAO 29875

pcg.skipToMenu

Discovery of a new pulsating star : SAO 29875

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych