Jagiellonian University Repository

"Ta konfederacyja nie stała się contra Maiestatem..." : postawa Jakuba Zygmunta Rybińskiego, wojewody chełmińskiego, w czasie konfederacji tarnogrodzkiej (1715-1717)

pcg.skipToMenu

"Ta konfederacyja nie stała się contra Maiestatem..." : postawa Jakuba Zygmunta Rybińskiego, wojewody chełmińskiego, w czasie konfederacji tarnogrodzkiej (1715-1717)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa