Jagiellonian University Repository

Kompetencje medialne i społeczne a edukacja polonistyczna : refleksje po II Kongresie Polskiej Edukacji

pcg.skipToMenu

Kompetencje medialne i społeczne a edukacja polonistyczna : refleksje po II Kongresie Polskiej Edukacji

Show full item record

dc.contributor.author Kania, Agnieszka [SAP14013467] pl
dc.contributor.author Kulig, Agnieszka [USOS79714] pl
dc.date.accessioned 2016-04-28T09:31:14Z
dc.date.available 2016-04-28T09:31:14Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1898-1593 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24744
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kompetencje medialne i społeczne a edukacja polonistyczna : refleksje po II Kongresie Polskiej Edukacji pl
dc.title.alternative Media and social competences and the Polish studies : reflections after the 2nd Congress of the Polish Education pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 279-288 pl
dc.identifier.weblink http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2014_1_21.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi komentarz do obrad II Kongresu Polskiej Edukacji, a dokładniej dwóch istotnych w kontekście edukacji polonistycznej problemów, które zostały podniesione podczas tego wydarzenia: wzajemnej relacji mediów i edukacji (panel Edukacja i media) oraz przygotowania młodego człowieka do wejścia na rynek pracy (sesja tematyczna Przyszły pracownik na lekcji języka polskiego). pl
dc.abstract.en The article is a commentary on the 2nd Congress of the Polish Education, and more specifically, two issues, significant in the context of the Polish studies, which were raised during this event: the mutual relation of media and education (panel Education and the Media) and preparation of the young person to enter the labour market (thematic session The Future Employee in the Polish language class). pl
dc.subject.pl kompetencje miękkie pl
dc.subject.pl kompetencje medialne pl
dc.subject.en soft skills pl
dc.subject.en media literacy pl
dc.description.number 1 (13) pl
dc.description.publication 0,59 pl
dc.identifier.eissn 2353-9844 pl
dc.title.journal Postscriptum Polonistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-26 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa