Jagiellonian University Repository

Crowdfunding jako forma wsparcia organizacji sportowej na przykładzie KS Kabel Kraków

pcg.skipToMenu

Crowdfunding jako forma wsparcia organizacji sportowej na przykładzie KS Kabel Kraków

Show full item record

dc.contributor.author Janeczek, Bartłomiej pl
dc.contributor.editor Batorski, Jarema [SAP11018775] pl
dc.contributor.editor Kościółek, Szczepan [SAP14022679] pl
dc.date.accessioned 2020-10-05T11:39:18Z
dc.date.available 2020-10-05T11:39:18Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940368-7-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247174
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Crowdfunding jako forma wsparcia organizacji sportowej na przykładzie KS Kabel Kraków pl
dc.title.alternative Crowdfunding as a form of supporting sports organization based on the example of KS Kabel Kraków pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.description.physical 81-92 pl
dc.identifier.weblink https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/138668814/Mlodziosporcie2020_02.pdf/cb9e20e8-2476-4dc6-8ade-f02e05e5d9d8 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania crowdfundingu w lokalnej organizacji sportowej - na przykładzie klubu sportowego Kabel Kraków. W opracowaniu opisano dwa projekty crowdfundingowe przeprowadzone przez analizowaną organizację i próbowano odpowiedzieć na następujące pytanie badawcze: w jaki sposób lokalny klub sportowy może pozyskiwać środki, angażując kibiców? Omówiono i pokazano możliwości wpływu lokalnej społeczności kibicowskiej na organizację sportową przez mechanizmy partycypacji społecznej. Opisano także trendy związane z rolą kibica w funkcjonowaniu organizacji sportowej w czasach gospodarki cyfrowej opartej na wiedzy. W badaniach wykorzystano technikę analizy dokumentów źródłowych oraz wykorzystano doświadczenia autora, który był współorganizatorem opisywanych przedsięwzięć. pl
dc.abstract.en The purpose of the article is to explore the possibility of crowdfunding for a local sports organization based on the example of the Kabel Kraków sports club. The study describes two crowdfunding projects carried out by the analyzed organization and attempts to answer the following research question: How can a local sports club raise funds by engaging its supporters? The article discusses and demonstrates how a community of local supporters can influence a sports organization through the mechanisms of social participation. Trends related to the role of fans in the functioning of a sports organization in the times of the knowledge-based digital economy are also described. The technique of analyzing source documents was used in this study to build upon the experience of the author, who was one of the co-organizers of the described undertakings. pl
dc.subject.pl finansowanie społecznościowe pl
dc.subject.pl kibic pl
dc.subject.pl prosument pl
dc.subject.pl społeczność pl
dc.subject.pl organizacja sportowa pl
dc.subject.en crowdfunding pl
dc.subject.en supporter pl
dc.subject.en prosumer pl
dc.subject.en community pl
dc.subject.en sports organization pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Zarządzanie z kodeksem : młodzi o sporcie 2020 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki o zarządzaniu i jakości pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 132; liczba arkuszy wydawniczych 8,8; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa