Jagiellonian University Repository

Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce : międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy

pcg.skipToMenu

Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce : międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy

Show full item record

dc.contributor.author Borsuk, Ewa [SAP12011526] pl
dc.date.accessioned 2020-10-05T07:55:12Z
dc.date.available 2020-10-05T07:55:12Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 2081-1004 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247138
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce : międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy pl
dc.title.alternative The Austrian Library Network in Europe and Poland : international cultural cooperation of librarians pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-98 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 96-98; autorka podpisana na publ.: E. Amghar pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1757 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/issue/view/137/Ca%C5%82y%20numer%20ZB%202#page=85 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono cele funkcjonowania Bibliotek Austriackich, zasady funkcjonowania oraz zakres usług, jakie oferują. Opisana została współpraca między Bibliotekami Austriackimi, która obejmuje przekazywanie przez Austrię publikacji, wspieranie inicjatyw ośrodków lokalnych dotyczących prezentacji austriackiej sztuki, kultury, myśli i tradycji, a także nauczanie języka niemieckiego i organizowanie egzaminów Östereichisches Sprachdiplom Deutsch. Artykuł podaje również rozwiązania dla usprawnienia współpracy między Bibliotekami Austriackimi. pl
dc.abstract.en The paper presents aims, functioning rules and service range of the Austrian libraries. The author describes the cooperation between Austrian libraries, which includes: Austria's publishing donations, supporting local centers presenting Austrian art, culture, philosophy, and traditions as well teaching German and organizing Östereichisches Sprachdiplom Deutsch examinations. The article also includes proposals for the improvement of cooperation between Austrian libraries. pl
dc.subject.pl Biblioteki Austriackie pl
dc.subject.pl współpraca biblioteczna pl
dc.subject.en Austrian Libraries pl
dc.subject.en library cooperation pl
dc.description.number 1 (2) pl
dc.title.journal Zarządzanie Biblioteką = Library Management pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-05 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa