Jagiellonian University Repository

Społeczna inspekcja pracy : niedoskonałości regulacji prawnej

pcg.skipToMenu

Społeczna inspekcja pracy : niedoskonałości regulacji prawnej

Show full item record

dc.contributor.author Rutkowska, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-10-01T13:21:40Z
dc.date.available 2020-10-01T13:21:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1429-9585 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247079
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Społeczna inspekcja pracy : niedoskonałości regulacji prawnej pl
dc.title.alternative Social labour inspection : imperfection of regulation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 277-291 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 291 pl
dc.abstract.en The aim of the present study is drawing attention to a problem of social labour inspection. The author analyzes three problematic issues in the present legal state: organisation of social labour inspection, election of social labour inspectors and number of social labour inspectors. pl
dc.subject.pl społeczna inspekcja pracy pl
dc.subject.pl organizacja społecznej inspekcji pracy pl
dc.subject.pl wybór społecznych inspektorów pracy pl
dc.subject.pl liczba społecznych inspektorów pracy pl
dc.subject.pl zbiorowe prawo pracy pl
dc.subject.en social labour inspection pl
dc.subject.en organisation of social labour inspection pl
dc.subject.en election of social labour inspectors pl
dc.subject.en number of social labour inspectors pl
dc.subject.en collective labour law pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444654SPP.17.021.7408 pl
dc.identifier.eissn 2544-4654 pl
dc.title.journal Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa