Jagiellonian University Repository

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym

pcg.skipToMenu

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa