Jagiellonian University Repository

Prawo do kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

pcg.skipToMenu

Prawo do kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa