Jagiellonian University Repository

Modelowanie nieliniowe wielkości mikrocząstek kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego zawierających peptydy

Modelowanie nieliniowe wielkości mikrocząstek ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska