Jagiellonian University Repository

Zasada poufności w genetyce klinicznej

pcg.skipToMenu

Zasada poufności w genetyce klinicznej

Show full item record

dc.contributor.author Dryla, Olga [SAP11018631] pl
dc.date.accessioned 2016-04-27T11:34:25Z
dc.date.available 2016-04-27T11:34:25Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0867-5392 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24695
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zasada poufności w genetyce klinicznej pl
dc.title.alternative The principles of confidentiality in clinical genetics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-246 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Principia/2011/Tom-54-2011/art/972/ pl
dc.abstract.pl Zagadnienie poufności w medycynie była i jest przedmiotem wielu dyskusji; szczególnie interesujące jest pytanie, czy lekarz ma prawo bez zgody pacjenta - lub wręcz przy jego wyraźnym sprzeciwie - udostępniać "osobom trzecim" informacje, które uzyskał w trakcie procesu terapeutycznego. Stosunkowo świeżym wątkiem jest poufność w genetyce klinicznej i konsultacjach genetycznych; tym właśnie problemem mam zamiar zająć się w niniejszym artykule. W artykule można wyróżnić trzy części: na wstępie pokrótce omawiam rolę poufności w etyce medycznej, następnie przechodzę do sposobów uzasadniania zasady poufności, by ostatecznie zająć się dopuszczalnością łamania zasady poufności w genetyce klinicznej. pl
dc.subject.pl poufność pl
dc.subject.pl poradnictwo genetyczne pl
dc.subject.pl zasada poufności pl
dc.subject.pl testy genetyczne pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en logic pl
dc.subject.en theoretical sociology pl
dc.description.volume 54-55 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843887PI.11.011.0275 pl
dc.identifier.eissn 2084-3887 pl
dc.title.journal Principia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-26 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2011 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych