Jagiellonian University Repository

Pionowy profil prędkości wiatru przyziemnego

pcg.skipToMenu

Pionowy profil prędkości wiatru przyziemnego

Show full item record

dc.contributor.author Trepińska, Janina pl
dc.date.accessioned 2020-10-01T05:36:18Z
dc.date.available 2020-10-01T05:36:18Z
dc.date.created 2004-2005 pl
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-88549-51-0 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88549-51-9 pl
dc.identifier.issn 0071-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246954
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pionowy profil prędkości wiatru przyziemnego pl
dc.title.alternative Vertical profile of wind speed at the ground elevation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-166 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 165, streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?pdf=2005_10&token=1daf4cd9d631e2ae83a408f0d7465cf0 pl
dc.subject.pl prędkość wiatru pl
dc.subject.pl równowaga chwiejna pl
dc.subject.pl stała i obojętna pl
dc.subject.pl szorstkość podłoża pl
dc.subject.pl obciążenie wiatrem pl
dc.subject.en speed of wind pl
dc.subject.en instability pl
dc.subject.en stability of atmosphere pl
dc.subject.en neutral atmosphere pl
dc.subject.en surface roughness pl
dc.subject.en wind load pl
dc.description.volume 35-36 pl
dc.title.journal Folia Geographica. Series Geographica-Physica pl
dc.title.volume Meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne zjawiska ekstremalne w południowej Polsce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-01 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa