Jagiellonian University Repository

Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002

pcg.skipToMenu

Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002

Show full item record

dc.contributor.author Piotrowicz, Katarzyna [SAP11015698] pl
dc.date.accessioned 2020-10-01T05:32:48Z
dc.date.available 2020-10-01T05:32:48Z
dc.date.created 2002-2003 pl
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 0071-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246948
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002 pl
dc.title.alternative Thermal conditions of winters in Cracow in the period 1792-2002 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-88 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 86-87, streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?pdf=2003_05&token=2cc7159c5a52672073fdfe452dfc78f7 pl
dc.subject.pl termika zimy pl
dc.subject.pl temperatura powietrza pl
dc.subject.pl zmienność pl
dc.subject.pl fluktuacje pl
dc.subject.pl mała epoka lodowa pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en winter temperature pl
dc.subject.en air temperature pl
dc.subject.en variability pl
dc.subject.en fluctuation pl
dc.subject.en Little Ice Age pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.description.volume 33-34 pl
dc.title.journal Folia Geographica. Series Geographica-Physica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-01 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa