Jagiellonian University Repository

Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)

pcg.skipToMenu

Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki)

Show full item record

dc.contributor.author Kościelniak, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-10-01T05:32:20Z
dc.date.available 2020-10-01T05:32:20Z
dc.date.created 2002-2003 pl
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 0071-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246947
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wykształcenie dolin na Płaskowyżu Proszowickim i ich holoceńska transformacja (na przykładzie zlewni Korycianki) pl
dc.title.alternative Valley morphology on the Proszowice Plateau and their Holocene transformation (on the example of the Korycianka catchment) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-65 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 63-64, streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?pdf=2003_03&token=a4312b53d600ebebd46ee52cb21f69c4 pl
dc.subject.pl holocen pl
dc.subject.pl rozwój dolin pl
dc.subject.pl antropopresja pl
dc.subject.en Holocene pl
dc.subject.en valley formation pl
dc.subject.en anthropopressure pl
dc.description.volume 33-34 pl
dc.title.journal Folia Geographica. Series Geographica-Physica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-01 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa