Jagiellonian University Repository

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich : formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe

pcg.skipToMenu

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich : formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe

Show full item record

dc.contributor.author Wyżga, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Kaczka, Ryszard J. pl
dc.contributor.author Zawiejska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-10-01T05:31:24Z
dc.date.available 2020-10-01T05:31:24Z
dc.date.created 2002-2003 pl
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 0071-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246945
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich : formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe pl
dc.title.alternative Large woody derbis in mountain streams : accumlation types, depositional conditions and environmental significance pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-138. [4] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 135-137, streszcz. w jęz. ang. Do publikacji dołączono foto. pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?pdf=2003_07&token=012d9e552b7800ef9484442cde0774f6 pl
dc.subject.pl gruby rumosz drzewny pl
dc.subject.pl cieki górskie pl
dc.subject.pl depozycja drewna pl
dc.subject.pl geosystem pl
dc.subject.pl ekosystem pl
dc.subject.en large woody derbis pl
dc.subject.en mountain streams pl
dc.subject.en wood deposition pl
dc.subject.en geosystem pl
dc.subject.en ecosytem pl
dc.description.volume 33-34 pl
dc.title.journal Folia Geographica. Series Geographica-Physica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-01 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa