Jagiellonian University Repository

Szaleństwo pośród murów : problemy instytucjonalnej opieki psychiatrycznej a jej obrazy w obserwacyjnym filmie dokumentalnym ("Titicut Follies" Fredericka Wisemana i "Asylum" Petera Robinsona)

pcg.skipToMenu

Szaleństwo pośród murów : problemy instytucjonalnej opieki psychiatrycznej a jej obrazy w obserwacyjnym filmie dokumentalnym ("Titicut Follies" Fredericka Wisemana i "Asylum" Petera Robinsona)

Show full item record

dc.contributor.author Kościński, Jędrzej [USOS179684] pl
dc.contributor.editor Znojek, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-09-30T10:19:09Z
dc.date.available 2020-09-30T10:19:09Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60777-86-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246868
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Szaleństwo pośród murów : problemy instytucjonalnej opieki psychiatrycznej a jej obrazy w obserwacyjnym filmie dokumentalnym ("Titicut Follies" Fredericka Wisemana i "Asylum" Petera Robinsona) pl
dc.title.alternative Madness among the walls : institutional psychiatric care problems and their portrayal in observational documentary film (Frederick Wiseman's "Titicut Follies" and Peter Robinson's Asylum") pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kielce : KTN pl
dc.description.physical 73-89 pl
dc.description.additional Publ. recenzowana. Pokłosie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem "Szaleństwo" (Kielce, 14 listopad 2019) pl
dc.abstract.pl Rozwój dokumentu obserwacyjnego i antypsychiatrii przypada na lata sześćdziesiąte - wtedy również zaczęły pojawiać się znacznie częściej niefikcjonalne filmy dotyczące opieki psychiatrycznej w instytucjach. Mniej lub bardziej jawne inspiracje dokumentalistów koncepcjami Goffmana czy Lainga uzasadniają czytanie poszczególnych filmów jako krytyki instytucji psychiatrycznych. Przyjrzenie się takim dziełom, jak Titicut Follies Fredericka Wisemana czy Asylum Petera Robinsona pokazuje, że piętno instytucji totalnych odznacza się zarówno w przestarzałych szpitalach, jak i w ich antypsychiatrycznych alternatywach. Podkreślanie przez reżyserów szaleństwa ludzi poddawanych leczeniu może nie tylko nie przeciwstawiać się ich stygmatyzacji, ale i ją wzmacniać. pl
dc.abstract.en The development of both observational documentary and antipsychiatry falls in the 1960s - then the non-fiction films about psychiatric care in institutions began to appear much more often. More or less explicit inspirations of documentary filmmakers with the concepts of Goffman or Laing justify the reading of individual films as criticisms of psychiatric institutions. Looking at works such as Frederic Wiseman's Titicut Follies or Peter Robinson's Asylum shows that the stigma of total institutions is present both in outdated hospitals and in. pl
dc.subject.pl szpital psychiatryczny pl
dc.subject.pl film dokumentalny pl
dc.subject.pl antypsychiatria pl
dc.subject.pl Titicut Follies pl
dc.subject.pl Asylum pl
dc.subject.en mental hospital pl
dc.subject.en documentary film pl
dc.subject.en antipsychiatry pl
dc.subject.en Titicut Follies pl
dc.subject.en Asylum pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container W kręgu szaleństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.publisher.ministerial Kieleckie Towarzystwo Naukowe pl
dc.identifier.bookweblink http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5156598 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)