Jagiellonian University Repository

Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926-2003)

pcg.skipToMenu

Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926-2003)

Show full item record

dc.contributor.author Wagner, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-09-30T07:38:06Z
dc.date.available 2020-09-30T07:38:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1429-9585 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246829
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926-2003) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-208 pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444654SPP.18.013.8823 pl
dc.identifier.eissn 2544-4654 pl
dc.title.journal Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa